Dünya Ormanları

Dünya Ormanları Hakkında Kısa İstatistik Bilgileri

BÜNYAMİN ŞAHİN

BÜNYAMİN ŞAHİN 2 hafta önce yazdı

Tüm Yazıları Sende yazar ol
Dünya Ormanları
Dünya Ormanları
Dünya Ormanları

Yeryüzünde karaların %31’i ormanlarla kaplı! Dünya ormanlarının %47’si tropik kuşak yağmur ormanları, %9’u ılıman kuşak tropikal yağmur ormanları, %11’i ılıman kuşak geniş yapraklı ormanlar ve %33’ü tayga olarak da bilinen iğne yapraklı ormanlardır.

  • Dünya ormanlarının yarısı 5 ülkede yer alır: Kanada, ABD, Rusya, Çin ve Brezilya.
  • DünyaYeryüzünde 1,31 milyar hektar bütünlüğü bozulmamış orman alanı var.
  • En çok orman alanı kaybeden 10 ülke: Brezilya, Avustralya, Endonezya, Nijerya, Tanzanya, Zimbabve, Kongo, Burma, Bolivya ve Venezuela.
  • Dünya ormanlarının %7’si işletilmektedir ve bu ormanlardan küresel endüstriyel odun üretiminin üçte ikisi karşılanır.
  • 1,6 milyar insanı ormanlar geçindiriyor. 300 milyon insan ormanda yaşıyor. 10 milyon insan orman alanların yönetimi ve korunması için çalışıyor.

Yağmur ormanlarının yarısı yok olmuş durumda! Her yıl 100.000 km2 alanın yok olduğu, aynı miktarda alanın da bozulduğu rapor ediliyor
İnsan nüfusunun 2050 yılında 9 milyarı geçeceği düşünülüyor. Bu da habitat kaybı ve habitat bozulması, doğal kaynakların aşırı tüketimi anlamına geliyor. Habitat kaybı ve bozulması insanoğlu tarımla uğraşmaya başladığından beri var. Biyolojik çeşitliliği barındıran en önemli ekosistemlerden biri olan yağmur ormanlarının alanı eskiden 15 milyon km2 iken şu anda 7,5-8 milyon km2.

Orman türlerinin çeşitliliği: Ağaçlar

60.082 %45 %58
GlobalTreeSearch veritabanı, 60.082 ağaç türünün varlığını bildirmektedir. Tüm ağaç türlerinin yaklaşık yarısı (%45) sadece on ailenin üyesidir. Tüm ağaç türlerinin yaklaşık %58'i tek ülkede endemiktir.

Aralık 2019 itibarıyla, toplam 20.334 ağaç türü IUCN Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'ne (IUCN, 2019a) dahil edilmiş ve bunlardan 856'sı küresel olarak tehdit altında (Kritik Tehlike Altında, Tehlike Altında veya Hassas) olarak değerlendirilmiştir.

1400'den fazla ağaç türü kritik tehlike altında ve acil koruma eylemi ihtiyacı içinde olarak değerlendiriliyor.

Hayata ve geçim kaynaklarına faydaları
Hem düşük hem de yüksek gelirli ülkelerde ve tüm iklim bölgelerinde, ormanlarda yaşayan topluluklar için, orman kaynaklarından elde edilen gıda, yem, barınak, enerji, ilaç vb ürünler gelir yaratmaktadır.
86 milyon 880 milyon %90
Ormanlar 86 milyondan fazla yeşil iş sağlıyor ve çok daha fazlasının geçim kaynaklarını destekliyor. Tahminen 880 milyon insan zamanlarının bir kısmını yakacak odun toplamak veya odun kömürü üretmek için harcıyor. Aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanların %90'ından fazlası geçim kaynaklarının en azından bir kısmı için ormanlara bağımlı.
Kırsal kesimde yaşayan insanlar genellikle orman biyoçeşitliliğinin değer zincirlerine katılırlar. Örneğin kişisel kullanım veya satış için yakınlarındaki ormanlardan odun ve odun dışı ürünler toplar veya orman ürünlerine değer katarlar.

Rekreasyon ve turizm gibi orman biyolojik çeşitliliğinin tüketim amaçlı olmayan kullanımları da kırsal ekonomilerinin büyüyen bir parçasıdır. Birçoğu ormanlarla kaplı olan korunan alanlara her yıl tahmini 8 milyar ziyaret yapılmaktadır.

Yerli halklar geçim kaynakları için büyük ölçüde orman biyolojik çeşitliliğine bağımlıdırlar, ancak bu ilişki ulusal ve küresel ekonomilerle bağlantıları büyüdükçe değişmektedir. Yerli halklar tarafından yönetilen alanlar (dünyadaki kara yüzeyinin yaklaşık yüzde 28'i) ekolojik olarak en sağlam ormanlardan bazılarını ve biyolojik çeşitliliğin birçok sıcak noktasını içermektedir.
kaynak

FAO, WWF-Türkiye, Ormanın Kitabı


Tarih 2021-05-01 01:46:00

Önceki Yazısı Türkiyenin Ormanları
dünyaormanlarıen çok orman
Yorumlar
Yorum Yok