Rota Planlama Yayında. Hemen Deneyin

Çerez ve Gizlilik Politikası

Doğadakiler Doğa Sporları  (“Şirket”), https://dogadakiler.com/ (“Site”) ziyaretçileri, kullanıcıları, üyeleri ve müşterilerine (“Kullanıcı”) ait kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Çerez, Gizlilik ve Kullanım Politikası kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi ve muhafazası ile Site kullanıma dair koşullarla ilgili olarak bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Politika’nın amacı, Site’nin işletilmesi sırasında Kullanıcı tarafından paylaşılan veya Site’nin kullanımı sırasında Kullanıcılardan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Kişisel verileri işlenen Kullanıcılar işbu Politika kapsamında ilgili kişi olarak da adlandırılabilecektir.

1.Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda Site kapsamında işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Pazarlama Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi

Başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilerek anonimleştirilen veriler kişisel verinin kapsamı dışındadır.

2.Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kullanıcılara ait kişisel veriler, katılma talebinde bulunulan  eğitim, kurs, konferans gibi hizmetlerden faydalandırılmanız, bu hizmetlerin sunulması ve bu kapsamda hizmet sunucu olarak yükümlülüklerimizin ifası için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Site’de sunulan hizmetlerle ilgili Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan danışmanlar, eğitmenler gibi iş ortaklarının hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, organizasyon ve etkinlik yönetimi, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirilmeniz, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçleri ve hizmet satın alma faaliyetleri amaçlarıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

3.İlgili Kişilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

İlgili kişinin açık rızası kapsamında, Site üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, ilgili kişiye özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve ilgili kişiye iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

4.Kişisel Verilerin Aktarımı:

Kullanıcılara ait kişisel veriler, katılma talebinde bulunulan  eğitim, kurs, konferans gibi hizmetlerden faydalandırılmanız, bu hizmetlerin sunulması ve bu kapsamda hizmet sunucu olarak yükümlülüklerimizin ifası için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Site’de sunulan hizmetlerle ilgili Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan danışmanlar, eğitmenler gibi iş ortaklarının hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, organizasyon ve etkinlik yönetimi, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirilmeniz, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçleri ve hizmet satın alma faaliyetleri Şirket çalışanları ve yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Siteye üye olma amacıyla tarafımızla paylaşılan ya da Site’yi kullanımınız sırasında toplanan kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin işlenme şartlarına dair 5. maddesi kapsamında aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle açık rızanız olmaksızın işlenebilir ve yukarıda belirtilen taraflara aktarılabilir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 3. Hukuki yükümlülüklerimizin ifası.

6.Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aşağıdaki hususlarda veri sorumlusuna başvuruda bulunma hakkı tanınmıştır.

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Bu kapsamda Şirket’e başvuru hakkınızı 6698 Sayılı Kanun Uyarınca Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkında Bilgilendirme sayfasında bulunan başvuru formunu kullanarak, burada belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

7. Veri Güvenliği ve Muhafaza Süresi

Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz;

 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Bu kapsamda Sitemizde …………. Uygulanmaktadır.

Şirketimiz kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Şirketimiz kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Gerekli güvenlik önlemleri alınmasına karşın, Siteye ve Şirket sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

Kişisel verileriniz Şirket faaliyetleri çerçevesinde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

8.Üyelik Sonlandırma ve Verilerin Silinmesi

Dilediğiniz an üyeliğinizi sonladırabilirsiniz. 

Üyelik silme işlemi için profilinizden Hesabımı ve Tüm Bilgilerimi Sil linkini kullanabilir veya iletişim bölümünde yer alan e-mail adresimize üye olduğunuz mail adresi ile e-posta atmanız yeterlidir.

Verileriniz 7 iş günü içinde tamamen silinecektir.

9.Çerez Politikası:

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, Site ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politikası Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Çerez Politikası (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Site’de farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Site'nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları?

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Site’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Site çalışamayacaktır.

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Site üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Site’nin işleyişini analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Site’yi geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Çerezlerin kullanılması ile size daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde Sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir.

Çerezlerin engellenmesine dair detaylı bilgiye https://www.esb.org.tr/cerez-bellek adresinden ulaşabilirsiniz.

Değişiklikler

Çerez ve Gizlilik Politikası ile Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcıların bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Bu bakımdan, Site’de yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Site’nin, Politika hükümlerini değiştirme hakkı saklıdır.