Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Sivas Şehir İçi Gezi Rotası

BÜNYAMİN ŞAHİN

BÜNYAMİN ŞAHİN 6 ay önce yazdı

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

 

 Şehir İçi Rotalar - Sivas

Sivas'ta görülecek yerlerin hemen hepsi merkeze (Cumhuriyet Meydanı) çok yakın, yürüme mesafesindedirler. Bu kente ziyarete geldiğinizde şehir merkezinde bulunan pekçok iyi hotelden birinde konaklayabilirsiniz. Bu nedenle de Sivas şehiriçi gezi rotası burada verilen herhangi bir noktadan da başlayabilir.

Bununla beraber en uygun rota, ziyaret noktalarının bulunduğu en güney uçtaki Ulucami'den başlayıp, merkezden geçip, Arkeoloji müzesine uzanan bir sırada yapılabilir. Veya tam tersi güzergah izlenerek de olabilir. Atatürk caddesi, burada sayılan ziyaret noktalarının hepsine çok yakındır, şehrin çarşısı, merkezi denilebilir ve mola verilmek istendiğinde de bu cadde üzerinde pekçok restaurant, kafe vb dinlenme yeri seçeneği vardır.

 

 1#15 - Sivas Ulu Cami

▼ Sivas Ulu Cami (Foto:hürriyet)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Sivas Ulu Cami, mimarisi veya taş işçilik sanatı vb yönden pek ihtişamlı gözükmese de 11.YY Selçuklu döneminin önemli eserlerinden birisidir. Eğri duran minaresi dikkat çekmekle birlikte minaredeki eğriliğin sonradan değil, yapılışından bu şekilde olduğu da ileri sürülmektedir. Yaklaşık 1000 yıl sonra hala ayaktadır, aktif olarak kullanılmaktadır ve Sivas'ın önemli sembollerinden birisidir.

   Anadolu’nun en eski camilerinden biridir. Anadolu’daki mimarlık tarihinde, cami iç mekân fikrinin gelişmesinde önemli bir yapıdır. Avlusuna üç yönden girişi ve düz damlı, dikdörtgen planlı, küfe tipli cami sınıfına giren ender örneklerdendir. Kubbe fikrinin henüz gelişmediği bir dönemde yapılmıştır. Bazı bilim adamlarına göre 1178’de Selçuklulara bağlanan Danişmendi Dönemi eseri olarak da kabul edilmektedir. Ulu Cami’yi de Danişmedi Dönemi’nin önemli eserlerinden saymak mümkündür.
Yapının asıl giriş kapısı ile diğer kapıları süslemesizdir. 1955 yılı onarımında mihrabın süslemeleri taş malzemeyle sade bir şekilde düzenlenmiştir. Kutbettin Melikşah Dönemi’nde Kızılarslan bin İbrahim tarafından Kul Ahi’ye yaptırılan caminin 1955 yılındaki onarımı sırasında, hem yapım hem de onarım kitabesi bulunmuştur.

 2#15 - Hoca Hüsam Mescidi

▼ Sivas Hoca Hüsam Mescidi (Foto:Buny)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Gök Medrese'ye yürürken sol tarafta mahallenin içinde göreceğiniz bu mescit minaresinin köşk formundaki şerefesiyle mutlaka dikkatinizi çekecektir.

   Sivas Merkezde Yahyabey mahallesi 34 ve 14. Sokaklarının birleşim köşesi No:32 dedir. Dikdörtgen planlı olan cami kırma çatılı, çatısı kiremit kaplıdır. Ahşap minarenin köşk şerefiyesi dönemin en güzel örneklerindendir. Yakın bir zaman önce restorasyondan geçirilen cami şu an faal olarak hizmete devam etmektedir. Restorasyonda bazı değişiklikler olduysa (Şerefe kısmı gibi ) da yenileme çalışmaları başarılı olmuş denilebilir. Caminin banisi ve yapım yılı hakkında bilgi yoktur.

 3#15 - Gök Medrese

▼ Sivas Gök Medrese (Foto:doğruhaber)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Gök Medrese'ye girmeden önce avlu dışındaki Kanuni Sultan Süleyman'ın Vakıf duasını ve Sultan II. Beyazid'in Vakıf bedduasını okumadan geçmeyin. Zamanının dini ilimler üniversitesi olarak hizmet veren bu yapı firuze renkli çinilerinden dolayı Gökmedrese adıyla tanınmaktadır.

   Gök Medrese ya da diğer adıyla Sahibiye Medresesi, Türk mimarisinin ve süsleme sanatının birlikte görülebildiği en önemli yapılardandır. Yapının batı yönünde giriş kapısının yer aldığı ana büyük kapı üzerindeki kitabesinden anlaşıldığına göre IV. Kılıçaraslan'ın oğlu III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından, 1271 yılında Mimar Kaluytan'a (Kaluyan el-Konevi) yaptırılmıştır.
Taç kapısının yan sütunca başlıkları üzerinde karşılıklı olarak yazılı imzaya göre Gök Medrese'nin mimarı Konyalı Kaluyan'dır. Taç kapının üzerindeki kitabede şöyle yazılmıştır: "Ulu sultan, yüce şahlar şahı, dünya ve dinin yardımcısı Kılıç Arslan oğlu Keyhüsrev’in devleti zamanında yapılmıştır. Allah devletini daim eylesin."
Çifte minareli taç kapısı ve kapının üzerindeki süslemeler yapının en görkemli bölümüdür. Süslemelerde 12 tür hayvan başı, yıldız ve hayat ağacı motifleri kullanılmıştır. Duvarları yontma kalker taşından yapılan medresenin minareleri 25 mt uzunluğundadır. Gök Medrese açık avlulu dört eyvan şemasının uygulandığı iki katlı olduğu iddia edilen bir medresedir. Plastik sanatın şaheserlerinden olan taç kapıda mermer malzeme nedeniyle ışık gölge sistemi genel görünümünü etkilemektedir. Ayrıca sırlı tuğla ve mavi çini işçilikli tuğla örgülü minareler de taç kapıya daha da önem kazandırmaktadır. Cephenin solunda üç dilimli kemeri, iki satırlık kitabesi ve üç yönü dolaşan geometrik bordürüyle çeşmesi cepheyi daha hareketlendirmiştir.
Gök Medrese'nin, mermer taş kapısı, ışık-gölge oyununu yaşatacak denli zengin bir görünüme sahiptir. Yapı, açık avlulu, dört eyvanlı, iki katlı plan özelliğine sahiptir. Yapıldığı tarihten itibaren dini ilimlerin tahsil edildiği medrese olarak hizmet verdiği bilinen bina 1926 yılında müzeye dönüştürülmüştür.

 ##15 - Sivas Kalesi

▼ Sivas Kalesi (Foto:kültürportalı)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Sivas kent merkezinin gelişiminde oldukça önemli ve MÖ II.bin yıllarına tarihlenen bu kaleye giriş, çıkış, kente panaromik bakış gibi temel şeyler için bile oldukça fazla zaman gerekiyor. Özellikle kaleler ile ilgileniyorsanız ve yeterince zamanınız varsa ziyaret edilebilir.

   Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat, yaklaşan Moğol tehlikesine karşı Sivas surlarını tamir ettirmiştir. 1243 yılında Selçuklu ve Moğol orduları arasındaki Kösedağ Savaşı öncesinde yapılan bu tamiri anlatan kale kitabesi Sivas Müzesi'nde korunmaktadır. Kenti tamamen kuşatan dış surların beş veya yedi kapısı vardır. Kapı sayılarındaki değişiklikler, her onarımda yeni kapıların açılması veya kapatılmasından kaynaklanmıştır. Bunlar; Kayseri Kapısı, Dolap Kapı, Tokmak Kapı, Cancun Kapısı, Şalpur Kapısı, Bağdat Kapısı, Tokat Kapısı gibi isimlerle anılmaktadır.

 4#15 - Sivas Akaylar Konağı

▼ Sivas Akaylar Konağı (Foto:Valilik)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Gök Medrese'den şehir merkezine doğru geçerken mahalle içine girip bu konağı görmekte fayda var. Sahipleri tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına bağışlanan konak Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ofisi olarak hizmet veriyor. Konak 2002-2012 yıları arasında güzel sanatlar eğitiminde kullanılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi'ne on yıllığına tahsis edilmiş ve 2003 yılında da üniversite tarafından restore edilmiş.

   Kaleardı mahallesinde bulunan 19. YY'a ait Akaylar Konağı, özgün bir Sivas konağıdır. Yapı bugüne ulaşamayan fırın evi, ahır, çeşme ve hela gibi birimlerle birlikte geniş bir ailenin rahat bir şekilde yaşayabileceği şekilde büyük bir bahçe içinde tasarlanmıştır. Güneydeki avlu kapısından girildiğinde avlu tabanının kesme taşlarla döşeli olduğu görülür. Yapının Sivas Konaklarının karakteristik özellikleri olan cumbası, dışa çıkmaları, dikdörtgen pencereleri ilk bakışta göze çarpar.

 5#15 - Sivas Çifte Minareli Medrese

▼ Sivas Çifte Minareli Medrese (Foto:haberlütfen)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Bu medrese'den geriye sadece ihtişamlı kapısı duruyor. Şifaiye Medresesinde ise oturup dinlenilebilecek imkanlar mevcut. Buraya geldiğinizde karşılıklı iki kapıyı uzun uzun inceleyin. Göreceksiniz ki Çifte Minareli Medresenin mermer taş işçiliğinin Selçuk'lu döneminin en güzel eserlerinden biri olduğunu göreceksiniz.

   Taç kapının hemen üzerinde üç yönden akan kitabeden medresenin, İlhanlı veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveynî tarafından 1271/72 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Aynı kitâbedeki mimar adı okunamamakta, ancak birçok araştırmacı tarafından bu şahsın Kölük b. Abdullah olduğu kabul edilmektedir.
Sağlam vaziyetteki ön cephenin arkasında değişik ölçülere sahip üç beşik tonozlu odanın dışında ayakta kalabilmiş başka mimari bir şey yoktur. Yapının günümüze ulaşan tek özgün yanı, Anadolu’nun en yüksek taç kapısına sahip görkemli ön cephesidir. Taç kapı üzerinde yükselen iki minare ise adeta Sivas’ın sembolü olmuştur. Anadolu’da yapılmış en abidevi medreselerden biri olup, Darü’l-hadis adıyla da bilinir, iki katlı, dört eyvanlı bir yapıdır. Taç kapının üzerindeki tuğla minareler çini bezemelidir. Bitkisel ve geometrik motiflerle süslü taş kapı ile yanlarındaki mukarnaslı nişler yapıya hareketli bir görüntü kazandırmıştır. Köşelerde yivli yarım kuleler vardır.
Yapı hemen hemen bugün sadece ön cephesiyle ayakta kalabilmiş durumdadır. Cephenin arkasında 1882 yılında yapılan ve sonraları okul olarak kullanılan bir hastahane binası yer almaktadır. Medresenin asıl tahrip edilişinin bu binanın yapımı sırasında meydana geldiği anlaşılmaktadır.

 6#15 - Sivas Şifaiye Medresesi ve Darü'ş-Şifası

▼ Sivas Şifaiye Medresesi ve Darü'ş-Şifası (Sağda) ve Çifte Minareli Medrese'nin Kalan Minareleri (Solda) (Foto:Buny)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Şifaiye medresesi hemen hemen herşeyiyle ayakta duruyor. Halihazırda da Vakıflar G.M. tarafından bir işletmeciye kafeterya olarak kiralanmış ve bakımları, onarımları oldukça düzenli yapılmaya devam ediliyor. I.İzzeddin Keykâvus'un türbesinin bulunduğu güney eyvanının duvarı muhteşem, göz alıcı renkli kabartrma taş işçiliğine sahip. Türbeye ve İslami inançlara saygı çerçevesinde yapı içerisinde müzik yayınına izin verilmiyor. Fakat ziyaret ettiğinizde bunun bir eksiklik değil, kahvenizi yudumlarken sakinliğe, dinginliğe bir katkı olduğunu hissediyorsunuz.

▼ Sivas Şifaiye Medresesi, Güney Eyvandaki I.İzzeddin Keykâvus'un Türbesi (Foto:Buny)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

   Bu yapı, Selçuklu Döneminde hastaların tedavi edildiği ve aynı zamanda tıp tahsilinin de yapıldığı en önemli medreselerden biridir. Günümüze ulaşabilen bölümü, Anadolu’nun en büyük şifahanesidir. 1217/18 yıllarında I.İzzeddin Keykâvus tarafından yaptırılmıştır. Görkemli taç kapıdan, dört eyvanlı, revaklı avluya girilir. Taç kapıda güneş ve ay sembolleri, ana eyvanda ise kadın ve erkek başı biçiminde rölyefler yer alır. 1220’de I.İzzetttin Keykâvus’un buraya gömülmesiyle birlikte güney eyvanı türbeye dönüştürülmüştür.

 7#15 - Sivas Buruciye Medresesi

▼ Sivas Buruciye Medresesi (Foto:Buny)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Şifaiye'den çok daha iyi durumda olan Buruciye Medresesi de Vakıflar G.M. tarafından özel bir işletmeye kafeterya amaçlı işletilmesi için kiralanmıştır. Avlusunda bir havuz bulunmamasından dolayı daha naif bir ortama sahip olan medresenin çıkış kapısının hemen yanında bânisinin (kurucusu) (kitâbesinde kurucunun adı Muzaffer b.İbâdullah el-Mufaddal el-Burûcirdî olarak verilmektedir.) türbesi bulunmaktadır.

   Buruciye Medresesi, sağlam kalmış muhteşem taç kapısıyla Sivas'ın ve Anadolu'nun en ünlü yapıları arasındadır. 1271 yılında Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapılan medrese Hamedan (İran) yakınlarındaki Burucerd'den gelme Muzaffer Burucerdî tarafından fizik, kimya, astronomi öğretimi yapılmak amacıyla yaptırılmıştır. Mimarı belli olmayan yapı, Anadolu'da simetrisi en düzgün medrese planına sahiptir. Açık avlulu medrese, kesme taştan örülmüştür. Dört eyvanlı ve iki katlıdır. Buruciye Medresesi, dışa taşkın taç kapısının yanlarındaki mukarnaslı iki penceresi ve köşelerdeki yivli kuleleriyle, uyumlu öğelerden oluşan çok düzenli bir görünüm taşımaktadır.

 8#15 - Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi

▼ Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi (Foto:Buny)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Cumhuriyet tarihimizde müstesna bir yere sahip olan bu müzenin bazı bölümleri ziyaretçilerini daha fazla etkileyebiliyor. Kongre günlerindeki düzen ile sergilenen toplantı salonu, M.K.Atatürk'ün 108 gün boyunca kullandığı mütevazi oda herşeyiyle tarihe tanıklık etmenizi sağlıyor. Müzenin içinde oldukça ilginç, dikkate değer başka salonlar da mevcut. Tamamını görmeden ayrılmamanızı tavsiye ederim.

   Mülki idadi olarak 1892 yılında hizmete giren ve 1911 yılından itibaren Vilayet-i Sultani olarak hizmet vermeye devam etmiştir. M.K.Atatürk’ün daveti ve düzenlemesiyle yapılan ve ilk millî kongre olma özelliğine sahip Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde burada toplanmıştır. Diğer taraftan 2 Eylül-18 Aralık 1919 tarihleri arasında (108 gün) fiilen ülkenin başkenti olarak İstiklal Harbi’nin idare edildiği ilk Millî Mücadele karargâhı olma özelliğine sahiptir. 1924 yılında “Sivas Lisesi” hizmet binası olmuş ve 1981 yılına kadar lise olarak kullanılmıştır. 1983 yılında müze olarak son şeklini almıştır. Üç katlı binanın birinci katında etnografik eserler teşhir edilirken, ikinci katında ise Atatürk-Sivas Kongresi ve Millî Mücadele ile ilgili bilgi ve belgeler teşhir edilmektedir.

 ##15 - Sivas Cumhuriyet Meydanı

▼ Sivas Cumhuriyet Meydanı (Foto:burak kaya)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Sivas'ın tarihi kent meydanıdır. Sivas açık hava müzesindeki tüm eserlerin toplandığı bu meydan bütün şehir yollarının, devlet binalarının ve sivaslıların buluşma yeridir. Adres tarifleri bu meydandan başlar.

   Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Jandarma Binası, Sivas Bilim ve Kültür Merkezi, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi, Çifte Minare Medresesi, Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Kale Camii, Hanımeli Çarşısı, Aynalı Çarşı, Selçuk Parkı, Atatük Bulvarı, İnönü Bulvarı.

 9#15 - Sivas Tarihi Jandarma Binası

▼ Sivas Tarihi Jandarma Binası (Foto:Buny)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nın en değerli kültür eserlerinden birisidir. Halihazırda il Jandarma Dairesi Binası olarak işlevini sürdürmekte olan yapı, 2020 Mayıs ayında restore edilmeye başlanmış ve restorasyon hitamında halkın kullanımına açılacağı bildirilmiştir.

   1908 yılında Vali Reşit Akif Paşa zamanında Jandarma Dairesi olarak yaptırılmıştır. Batı ve kuzey yönünde uzanan Jandarma Binası’nın planı “L” biçimindedir. Her iki kolun birleştiği köşe yapının ağırlık noktasını oluşturmaktadır. Bu köşede yapı üç katlı olarak düzenlenmiştir. Üçüncü katta tek mekân bulunur. İkinci katta ise bunun yanlarına ikişer mekân eklenmiştir. Zemin katta ise kollar tek katlı ve çok mekânlı olarak uzanmaktadır. Yapı; kolların kesiştiği köşede sekizgen olarak düzenlenmiş, her üç kattaki odalar bu plan düzenine uyularak yapılmıştır. Sekizgenin güney yönünde asıl giriş bulunmaktadır. Arazinin eğimi nedeniyle yapıya taş merdivenle çıkılırken, daha sonra bu giriş kapatılmıştır. Bugün yapıya köşenin iç tarafındaki kapıdan girilmektedir. Sekizgen planlı köşe kulesi denebilecek bölümün silmelerle çerçevelenmiş alınlığında yapım kitabesi bulunmaktadır. “Türkiye Kültür Portalı”

 10#15 - Sivas Hükümet Konağı (Valilik)

▼ Sivas Hükümet Konağı (Valilik) (Foto:Buny)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nındaki değerli kültür eserlerinden birisi olan bina 1978 yılındaki yangında tamamen yanmış ve sadece alt iki katın duvarları kalmıştır. Müteakiben yapılan onarımlarla bugünkü farklı malzemeden yapılmış eski görünümünü kazanmış ve 1982'de hükümet konağı olarak hizmet görmeye başlamıştır.

   Hükümet konağı, 1884 yılında kentin o zamanki Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından iki katlı ve 42 odalı olarak yaptırılmıştır. Zamanla ihtiyaçlara cevap veremediği için Vali Muammer Bey zamanında 1913 yılında 22 odalı üçüncü bir kat eklenmiştir. Binanın ilk iki katı kesme taş, üçüncü katı ise ahşap olarak inşa edilmiştir. Geçirdiği bir yangın sonucunda üçüncü katı tümüyle yanmış, birinci ve ikinci katın yalnızca duvarları kalmıştır. 2005 yılındaki tadilatın sonunda yeniden eski görünümüne ve işlevine kavuşmuştur. “Türkiye Kültür Portalı”

 11#15 - Sivas Arkeoloji Müzesi

▼ Sivas Arkeoloji Müzesi (Foto:kültür portalı)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Cumhuriyet döneminde sanat okulu olarak hizmet vermiş olan bu bina daha sonra tadilat görmüş ve Sivas Arkeoloji Müzesine dönüştürülmüştür. Müze Anadolu'daki diğer müzelere nazaran pek popüler olmasa da görülmelidir. Bununla beraber SARİSSA Antik Kenti'ndeki ilerleyen kazı çalışmalarının müzeye oldukça fazla katkı sağlayacağı düşüncesindeyim.

   Bina ilk olarak 1896–1899 yıllarında, Sivas Valisi Reşit Akif Paşa tarafından Sanayi-i Mektebi olarak yaptırılmıştır. 1911 yılında, Sivas Valisi Muammer Bey tarafından Sanat Okulu Halıcılık Mektebinin karşısına fabrikalara ara teknik elaman yetiştirmek amacıyla Demircilik ve Marangozluk atölyesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında faaliyetini sürdüren okul yeni inşa edilen Endüstri Meslek Lisesi'nin yeterli görülmesi nedeniyle bir süre atıl durumda kalmıştır. Yapının onarım çalışmalarına 2005 yılında Sivas Valiliği İl Özel İdaresince başlanılarak 2007 yılında tamamlanmış, Kültür ve Turizm Bakanlığınca teşhir ve tanzimi düzenlenerek 2009'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Sivas Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.
Orta Anadolu'nun en büyük arkeoloji müzesi olan müzede, bölgede 9 milyon yıl önce yaşamış çeşitli memeli hayvanlara ait fosil kalıntıları, Kalkolitik Çağ'a (MÖ 5500–3000), Eski Tunç Çağı'na (MÖ 3000-2000) ve Hititler'e ait birçok buluntunun yanı sıra Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler de sergilenmektedir. “Türkiye Kültür Portalı”

 12#15 - Sivas Taşhan

▼ Sivas Taşhan (Foto:alaattin merdol)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Sivasın tam merkezinde, iki katlı, küçük tarihi bir han olan yapı içerisinde çeşitli dükkan ve kafeteryalar var. Eskiden çoğu ayakkabı ve çanta satan dükkanların yerini artık kafeteryalar almış durumda. Tarihi doku içerisinde çay içip, dinlenmek, sohbet etmek için gelenler daha çok üst katı tercih ediyorlar. Esnaf her ne kadar tarihi bütünlüğü korumaya çalışıyor olsa da pek de korunamamış. Mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri değil fakat arada nefes almak için oldukça davetkar bir yer.

   19. yüzyılın ikinci yarısında kesme taştan yapılmış olup açık avlulu ve iki katlıdır. Dikdörtgen planlı olan yapı, doğu, güney ve kuzey cephelerinde demir kanatlı ve yuvarlak kemerli üç girişe sahiptir. Orta avlunun tabanı blok taş döşemelidir. Avlunun ortasında elips şeklinde bir havuz bulunur. Orta avlunun güney ve kuzeyinde tek parça silindir gövdeli altı büyük sütunun oluşturduğu revaklar yer alır. Revaklardaki sütunlar birbirine yuvarlak kemerlerle bağlanmıştır. Revak gerisindeki odalar ve revak üzeri beşik tonoz ile örtülüdür. Dıştan ise her mekânın üzeri kırma çatılı ve kiremit kaplıdır. Halen iş merkezi olarak kullanılmakta olup giriş ve üst katlarında kafeteryalar bulunmaktadır. “Türkiye Kültür Portalı”

 13#15 - Sivas Meydan Hamamı

▼ Sivas Meydan Hamamı (Foto:kemal güvenel)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Geleneksel Türk Hamamı'na iyi bir örnek olan Sivas Tarihi Meydan Hamamı, oldukça iyi ve temiz hizmet veriyor. Ziyaretçileri tarafından hem tarihi binası hemde iç tesisleri bakımından beğenilen bir yer. Büyük şehirlerde bu tür hamamlar pek rağbet görmese de Sivas'ta tercih edilen bir hizmet.

   Sivas şehir merkezinde, Meydan Camisi’nin karşısında bulunan bu hamam 1564 yılında yaptırılmıştır. Klasik Osmanlı hamam mimarisinden bir örnek olup; soğukluk, ılıklık ve sıcaklıktan meydana gelmiştir. Kesme taştan yapılmış olan hamam dikdörtgene yakın bir alan düzeninde olup, üzeri kubbe ile örtülüdür. Sıcaklık bölümü dört eyvanlı olup, eyvanların içlerine kurnalar yerleştirilmiş, ortasına da sekizgen bir göbek taşı oturtulmuştur. 1980’li yıllarda harap durumda olan hamam daha sonra onarılmıştır. Bu onarım sırasında hamama dinlenme ve okuma salonları eklenmiştir. Hamam, Hürriyet Gazetesi tarafından 2003 yılı başlarında Türkiye'deki en iyi 10 hamam arasında ilan edilmiş olup halen hizmetini sürdürmektedir. “Türkiye Kültür Portalı”

 14#15 - Sivas Şems-i Sivasi Meydan Cami

▼ Sivas Şems-i Sivasi Meydan Cami (Foto:sinan doğan)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Taşhan'ın hemen karşısında bulunan bu cami, zamanla etrafı yükselmiş ve halihazırda yol seviyesinden aşağıda kalmıştır. Minaresi tuğladan ve tek şerefelidir. Avlusuna inen basamakların hemen sağında bulunan hazirede, dönemin en büyük üç şemsinden biri olan Şems-i Sivasî (Kara Şems) Hazretlerinin türbesini ziyarete pekçok kişi gelir. Tarihi yaklaşık 450 seneye dayanan bu caminin maneviyatının yüksek olduğu söylenmektedir.

   Cami, Koca Hasan Paşa tarafından 1564 yılında yaptırılmıştır. Önündeki son cemaat yeri 19.YY'da buraya eklenmiştir. Vakıflar G.M. tarafından 1968'de onarılmıştır. Halk arasında Çukur Cami olarakta bilinmektedir. Cami kesme taştan dikdörtgen planlı yapılmıştır. Caminin avlusunda ünlü mutasavvıf Zileli Şeyh Şemseddin Sivasi’nin türbesi bulunmaktadır. “wowturkey”

 15#15 - Sivas Behram Paşa Hanı

▼ Sivas Behram Paşa Hanı (Foto:bizim sivas)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Han, Atatürk Bulvarının hemen sonundadır. Osmanlı zamanın da Askeri kışla olarak ta kullanılan bu yapı şimdi Vakıflar G.M. tarafından otel, cafe, restaurant olarak işletilmesi için kiralanmıştır. Oldukça iyi seviyede ve aslına sadık kalınarak restore edilen bina üst seviye butik otel olarak işletilmeye devam edilmektedir. Bahçedeki kafeteryada oldukça çeşitli yeme, içme hizmetleri verilmektedir.

   Kaynaklarda 1576 yılında Sağır Behram Paşa tarafından, Kurşunlu Hamam’la birlikte yaptırıldığı kaydedilmektedir. Kesme taştan iki katlı ortası açık avlulu, etrafında odalar yerleştirilerek inşaa edilen hanın bir de ahır kısmı mevcuttur. Açık avlulu, revaklı, iki katlı, dikdörtgen planlıdır. Kemer üzerinde askeri süvari kışlasına dönüştürüldüğüne dair, dört satırlık kitabe yer almaktadır. Hanın beden duvarları tamamen kesme taş örgülüdür. Ortası açık olan avlunun çevresinde yığma ayaklardan oluşan revak ve gerisinde çapraz tonozlu odaları bulunmaktadır. “kültür envanteri”

 ## - Yemek Molası, Lezzetçi Çorbacım

▼ Sivas Yemek Molası, Lezzetçi Çorbacım (Foto:ibrahim şimşek)

Şehir İçi Gezi Rotaları - Sivas

Bu güzergah üzerinde Sivas'ta birkaç şubesi olan Lezzetçi lokantalarından çorbacım en uygun olanıdır. Muhtemelen sabah başladığınız ziyaretlerinizde öğlen saat 14:00 civarında Taşhan, Meydan Camii civarında olacaksınız. Ve acıkacaksınız. Burası da mola vermek için oldukça ideal. Adında çorbacım olmasına bakmayın, her türlü sulu veya etli yemekte mevcut. Çorbalarının hepsi lezzetli ama en çok önerilen ise kelle-paça ve işkembe. Birde hatırlatmakta büyük fayda var, lokantanın porsiyonları oldukça büyük. Servis bildiğimiz çorba kaselerinle değil, daha büyük kaselerle yapılıyor. Yemekte yiyecekseniz çorbayı çok az, tadımlık alın. Anadolu'nun pekçok yerinde olduğu üzere hizmet oldukça samimi. Ben rica üzerine sadece personele pişen acayip güzel bulgur pilavlarından tatmıştım, ısrarıma rağmen parasını da ödeyemedim.

Lezzetçi - Aliağa Cami Sk No10, Sivas - 0346.224 2747
Lezzetçi Çorbacım - Meydan Camii Karşısı, Sivas - 0346.222 2025
Lezzetçi Çorbacım Köftecim - Paşabey Mh Atatürk Cd Özdilek Apt Altı No:48E, Sivas - 0346.222 2025

 


Tarih 2020-06-05 11:48:55

sivasşehiriçigezirotagökmedreseburuciyesivas arkeoloji müzesiAtatürk Kongre Müzesisivas tarihi jandarma binasısivas lezzetçi Önceki Yazısı Türkiye'nin Tabiat Parkı Kamp Alanları 1 Sonraki Yazısı Şehir İçi Gezi Rotaları - Yedi tepeli İstanbul
Yorumlar
Yorum Yok